Podrobnosti avtorja

Canale Degrassi, Margherita, Glasbeni konservatorij "Giuseppe Tartini" v Trstu, Italija

  • Letn. 10, št. 1 (2014) - PRISPEVKI
    I concerti di Giuseppe Tartini: problematiche e proposte per un nuovo catalogo tematico / Koncerti Giuseppa Tartinija: problemi in predlogi za nov tematski katalog
    Povzetek  PDF (English)