Podrobnosti avtorja

Desmet, Marc, Univerza Jean Monnet

  • Letn. 10, št. 2 (2014) - PRISPEVKI
    Façade et revers d’une architecture musicale solennelle : La structure de l’Epicedion Harmonicum de Jacobus Handl (Gallus) ... / Vidno in prikrito v neki veličastni glasbeni arhitekturi: struktura Epicedion Harmonicum Jacobusa Handla (Gallusa) in njegove nerešene uganke
    Povzetek  PDF