Podrobnosti avtorja

Breko Kustura, Hana, Hrvaška akademija znanosti, Hrvaška

  • Letn. 9, št. 1-2 (2013) - PRISPEVKI
    Toward a Possible Origin of the “Missale romano–spalatense”: Budapest, National Széchényi Library, Codex clmae 334 / K vprašanjem o nastanku in izvoru rokopisa “missale romano-spalatense”: Kodeks Clmae 334 iz Narodne knjižnice v Budimpešti
    Povzetek  PDF (English)