Podrobnosti avtorja

Golec, Boris, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Slovenija

  • Letn. 8, št. 2 (2012) - PRISPEVKI
    Glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost Valvasorjevih potomcev na Slovenskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja
    Povzetek  PDF