1.
Lacoste D. The Identification of Quem Non Prevalent in Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift – Bibliothek, 1013 / Identifikacija speva Quem non prevalent v rokopisu Klosterneuburg, Augustiner Chorherrenstift – Bibliothek, 1013. DMD [Internet]. 24. junij 2015 [citirano 4. julij 2022];9(1-2):157-73. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2203