1.
Bagarić A. Neapeljska vilanela v komični kulturi avstrijskih dežel ok. leta 1570: primer napolitan Giacoma Gorzanisa. DMD [Internet]. 23. junij 2015. [citirano 4. april 2020.];7(2):41-. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2109