1.
Škrjanc R. O času in kraju nastanka ter avtorstvu novomeškega rokopisa Noten-Buch vorinnen die Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel enthalten. DMD [Internet]. 23. junij 2015. [citirano 13. avgust 2020.];7(1):85-112. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2104