1.
Šter K. Paleografske značilnosti rokopisa MS 273 iz Univerzitetne knjižnica v Gradcu. DMD [Internet]. 20. junij 2015. [citirano 3. april 2020.];5(1):107-35. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2075