1.
Škrjanc R. Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji. DMD [Internet]. 29. maj 2015. [citirano 31. maj 2020.];1(1-2):141-65. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2003