1.
Golec B. Glasbeniki in z glasbo povezane osebe v slovenski oklicni knjigi ljubljanske stolne župnije iz let 1737–1759. DMD [Internet]. 6. september 2021. [citirano 17. oktober 2021.];17(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/10393