1.
Virc B. V iskanju inovativnih pristopov pri interdisciplinarnem raziskovanju libretov glasbenogledaliških del. DMD [Internet]. 6. september 2021. [citirano 27. oktober 2021.];17(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/10391