ZupančičM. „Violinism in the Territory of Present-Day Slovenia in Tartini’s Time / Violinizem Tartinijevega časa Na današnjem Slovenskem Ozemlju“. De Musica Disserenda, Let. 10, št. 1, junij 2015., str. 141-57, doi:10.3986/dmd10.1.09.