[1]
SchrafflI., „Proces kulturnega transferja skozi predelavo: Galuppijev Il marchese villano, beneška opera buffa na dunajskem cesarskem dvoru“, DMD, let. 16, št. 1, str. 73-101, mar. 2020.