[1]
KoterD., „Po sledeh glasbenih rokopisov in tiskov ptujskih meniških redov“, DMD, let. 11, št. 1-2, str. 255-263, okt. 2015.