[1]
D. Hiley, „Two Plainchant Offices for St Theodore Tyro: Variety in the Form and Style of Medieval Chant / Dva koralna oficija za sv. Teodorja Tirona: Raznolikost v obliki in slogu srednjeveškega korala“, DMD, let. 9, št. 1-2, str. 209–222, jun. 2015.