[1]
ŠpendalM., „Nekaj pogledov Dragotina Cvetka na slovensko glasbo in slovensko muzikologijo“, DMD, let. 8, št. 1, str. 35-43, jun. 2015.