[1]
ŠterK., „Paleografske značilnosti rokopisa MS 273 iz Univerzitetne knjižnica v Gradcu“, DMD, let. 5, št. 1, str. 107-135, jun. 2015.