[1]
GancarczykP., „The mystery of Sacrae cantiones (Nürnberg 1597): remarks on Jacob Handl and 16th-century printing practice / Uganka zbirke Sacrae cantiones (Nürnberg 1597): pojasnila o Jacobusu Handlu in tiskarski praksi v 16. stoletju“, DMD, let. 3, št. 2, str. 25-33, jun. 2015.