[1]
ŠkrjancR., „Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji“, DMD, let. 1, št. 1-2, str. 141-165, maj 2015.