[1]
GolecB., „Glasbeniki in z glasbo povezane osebe v slovenski oklicni knjigi ljubljanske stolne župnije iz let 1737–1759“, DMD, let. 17, št. 2, sep. 2021.