[1]
VircB., „V iskanju inovativnih pristopov pri interdisciplinarnem raziskovanju libretov glasbenogledaliških del“, DMD, let. 17, št. 2, sep. 2021.