Schraffl, I. (2020) „Proces kulturnega transferja skozi predelavo: Galuppijev Il marchese villano, beneška opera buffa na dunajskem cesarskem dvoru“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 16(1), str. 73–101. doi: 10.3986/dmd16.1.04.