TalbotM. (2020) „Vivaldi ali ne? Nezanesljivo avtorstvo sonate RV 34“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 16(1), str. 57-72. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/8088 (Pridobljeno: 31maj2020).