KokoleM. (2015) „Predgovor“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 11(1-2), str. 7-10. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/3084 (Pridobljeno: 15april2021).