CavalliniI. (2015) „Natura e alterità: ancora sull’Aria del Tasso di Giuseppe Tartini / Narava in drugačnost: nekaj opomb o Arii del Tasso Giuseppa Tartinija“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 10(1), str. 77-94. doi: 10.3986/dmd10.1.06.