Hiley, D. (2015) „Two Plainchant Offices for St Theodore Tyro: Variety in the Form and Style of Medieval Chant / Dva koralna oficija za sv. Teodorja Tirona: Raznolikost v obliki in slogu srednjeveškega korala“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 9(1-2), str. 209–222. doi: 10.3986/dmd09.1-2.12.