Kiss, G. (2015) „The Ordinary Repertory of Aquileia in the Context of its Neighboring Regions / Oglejski ordinarijski repertoar v kontekstu sosednjih regij“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 9(1-2), str. 41–60. doi: 10.3986/dmd09.1-2.03.