BagarićA. (2015) „Neapeljska vilanela v komični kulturi avstrijskih dežel ok. leta 1570: primer napolitan Giacoma Gorzanisa“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 7(2), str. 41-61. doi: 10.3986/dmd07.2.04.