ŠkrjancR. (2015) „O času in kraju nastanka ter avtorstvu novomeškega rokopisa Noten-Buch vorinnen die Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel enthalten“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 7(1), str. 85-112. doi: 10.3986/dmd07.1.05.