WeissJ. (2015) „Hans Gerstner (1851–1939) in koncept nacionalne glasbene kulture“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 6(2), str. 55-70. doi: 10.3986/dmd06.2.04.