ŠterK. (2015) „Paleografske značilnosti rokopisa MS 273 iz Univerzitetne knjižnica v Gradcu“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 5(1), str. 107-135. doi: 10.3986/dmd05.1.08.