Pompe, G. (2023) „Digitalno-konceptualistični premiki: analiza festivalov Forum nove glasbe“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 19(1). doi: 10.3986/dmd19.1.06.