Talbot, M. (2023) „Pevec in skladatelj Henry Holcombe (1690–1756)“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 19(1). doi: 10.3986/dmd19.1.05.