GolecB. (2021) „Glasbeniki in z glasbo povezane osebe v slovenski oklicni knjigi ljubljanske stolne župnije iz let 1737–1759“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 17(2). doi: 10.3986/dmd17.2.03.