VircB. (2021) „V iskanju inovativnih pristopov pri interdisciplinarnem raziskovanju libretov glasbenogledaliških del“, De musica disserenda. Ljubljana, Slovenija, 17(2). doi: 10.3986/dmd17.2.01.