Kokole, Metoda. 1. „Predgovor“. De Musica Disserenda 15 (1-2). Ljubljana, Slovenija, 5-7. https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/7721.