Kokole, Metoda. 2015. „Predgovor“. De Musica Disserenda 11 (1-2). Ljubljana, Slovenija, 7-10. https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/3084.