Kiss, Gábor. 2015. „The Ordinary Repertory of Aquileia in the Context of Its Neighboring Regions / Oglejski Ordinarijski Repertoar V Kontekstu Sosednjih Regij“. De Musica Disserenda 9 (1-2). Ljubljana, Slovenija:41-60. https://doi.org/10.3986/dmd09.1-2.03.