Škrjanc, Radovan. 2015. „O času in Kraju Nastanka Ter Avtorstvu novomeškega Rokopisa Noten-Buch Vorinnen Die Fundamenta Zu Dem Clavier Oder Orgel Enthalten“. De Musica Disserenda 7 (1). Ljubljana, Slovenija, 85-112. https://doi.org/10.3986/dmd07.1.05.