KISS, G. The Ordinary Repertory of Aquileia in the Context of its Neighboring Regions / Oglejski ordinarijski repertoar v kontekstu sosednjih regij. De musica disserenda, Ljubljana, Slovenija, v. 9, n. 1-2, p. 41–60, 2015. DOI: 10.3986/dmd09.1-2.03. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/2196. Acesso em: 18 maj. 2022.