GolecB. Glasbeniki in z glasbo povezane osebe v slovenski oklicni knjigi ljubljanske stolne župnije iz let 1737–1759. De musica disserenda, v. 17, n. 2, 6 sep. 2021.