Schraffl, I. (2020). Proces kulturnega transferja skozi predelavo: Galuppijev Il marchese villano, beneška opera buffa na dunajskem cesarskem dvoru. De Musica Disserenda, 16(1), 73–101. https://doi.org/10.3986/dmd16.1.04