KokoleM. (1). Predgovor. De Musica Disserenda, 15(1-2), 5-7. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/7721