KokoleM. (2015). Predgovor. De Musica Disserenda, 11(1-2), 7-10. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/3084