ŠterK. (2015). Paleografske značilnosti rokopisa MS 273 iz Univerzitetne knjižnica v Gradcu. De Musica Disserenda, 5(1), 107-135. https://doi.org/10.3986/dmd05.1.08