GolecB. (2021). Glasbeniki in z glasbo povezane osebe v slovenski oklicni knjigi ljubljanske stolne župnije iz let 1737–1759. De Musica Disserenda, 17(2). https://doi.org/10.3986/dmd17.2.03