(1)
KoterD. Po Sledeh Glasbenih Rokopisov in Tiskov Ptujskih meniških Redov. DMD 2015, 11, 255-263.