(1)
StefanijaL. Glasbena Ustvarjalnost in Poustvarjalnost Na Slovenskem V 20. Stoletju: DoseÅūki in Poti Naprej. DMD 2015, 6, 9-19.