(1)
ŠkrjancR. Prispevek K Poznavanju Repertoarja starejših Muzikalij Cerkvene Glasbe V Sloveniji. DMD 2015, 1, 141-165.