(1)
GolecB. Glasbeniki in Z Glasbo Povezane Osebe V Slovenski Oklicni Knjigi Ljubljanske Stolne župnije Iz Let 1737–1759. DMD 2021, 17.